Ν. Θεσσαλονίκης  - Δ. Πανοράματος  - Δ.Δ. Πανοράματος
 
 

CLASSIC  - ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΉ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΑΚΊΝΗΤΩΝ  - ΠΟΛΥΕΤΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

ΑΚΡΙΒΗΣ ΑΠΕΙΚΌΝΙΣΗ ΑΚΊΝΗΤΩΝ (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ )

 ΣΥΝΕΧΉ ΚΑΙ ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΔΩΡΕΑΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ - ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΙΣΡΟΉ ΝΈΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΤΙΜΕΣ ΑΡΧΙΚΕΣ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΥΤΕΥΣΗΣ

ΠΡOΣΟΧΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΝΤΟΛΩΝ ΥΠΟΔΕΙΞΗΣ

 ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  2310989028,

    6944 417354  -  WWW.CLASSIC.COM.GR

 
 
 
Κωδικός Ακινήτου: M53 
Τιμή: € 250.000 
 
 
‹‹πίσω