Η επιχείρηση δραστηριοποιείται με επιτυχία πολλών ετών στους παρακάτω τομείς:

Διαχείριση Ακινήτων

Η αγορά, πώληση ή ενοικίαση ενός ακινήτου, αποτελεί μία επιχειρηματική κίνηση. Η σωστή διαχείριση του ακινήτου, δηλαδή ο χρόνος υλοποίησης της διαδικασίας, η τιμή του ακινήτου και άλλες ουσιαστικές λεπτομέρειες, θα καθορίσουν άμεσα τον βαθμό επιτυχίας της εν δυνάμει επένδυσης.

Εκτιμήσεις Ακινήτων

Η σωστή εκτίμηση είναι η αρχή για μια επιτυχημένη συναλλαγή. Συνεπώς γνωρίζοντας κάποιος την αγορά, και εκτιμώντας σωστά ένα ακίνητο, σύμφωνα με τη θέση του, την ποιότητα κατασκευής και κάποιων άλλων χαρακτηριστικών και παραμέτρων του ακινήτου, έχει ως αποτέλεσμα το μεγαλύτερο κέρδος σε συνδυασμό με την μέγιστη ικανοποίηση των πελατών.

Ανακαινίσεις Ακινήτων

Η ανακαίνιση είναι μία διαδικασία η οποία μεταμορφώνει έναν οικιακό η επαγγελματικό χώρο. Ο σωστός σχεδιασμός όμως, ο συντονισμός των συνεργείων η επιλογή των υλικών και η εμπειρία είναι το κλειδί για ένα επιτυχημένο αποτέλεσμα. Εμείς με σωστή οργάνωση, πολυετή εμπειρία, και με το καλύτερο δίκτυο συνεργατών σας εγγυούμαστε αποτελέσματα πολύ καλύτερα των προσδοκιών σας στο χαμηλότερο δυνατό κόστος.     
Για τους αγοραστές:   Για τους πωλητές:
Η αμοιβή των μεσιτών είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμη (Ν.4072/2012 ’ρθρο 200 παραγ.β').

Την συμφωνηθείσα αμοιβή αξιώνει ο Μεσίτης όταν καταρτισθεί η κύρια σύμβαση εφ΄ όσον αυτός μεσολάβησε στην σύναψή της ή έχει υποδείξει την ευκαιρία σύναψής της.

Εάν σας υποδείξουν ακίνητο που γνωρίζετε και σας έχει υποδειχθεί από άλλον μεσίτη ωφείλετε να ενημερώσετε τον δεύτερο μεσίτη προκειμένου να διαγραφεί ή να μην συμπεριληφθεί στην εντολή υπόδειξης του εν λόγω ακινήτου..  
  Η αμοιβή των μεσιτών είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμη (Ν.4072/2012 ρθρο 200 παραγ.β').

Η συνεργασία με νόμιμους επαγγελματίες μεσίτες παρέχει την μέγιστη δυνατή ασφάλεια στις συναλλαγές ακινήτων.

Η συνεργασία με νόμιμους επαγγελματίες μεσίτες εξασφαλίζει ταχύτερα διαφανή και αξιόπιστα αποτελέσματα.